Jubileusz pracowników

Bardzo miłe spotkania odbyły się w Centrum w związku z jubileuszem dwóch pracowników administracji. Otóż panie Mirosława Świtalska i Anna Krysztofiak ukończyły 35 rok pracy. Pani Anna wcześniej pracowała w Stadninie Koni w Pępowie, Gospodarstwie Rolnym w Jeziorkach oraz w OHZ Garzyn. Do Sanatorium Dziecięcego, czyli dzisiejszego Centrum trafiła w 1993 roku. A więc od 24 lat pracuje w Górznie, zawsze na oddziale administracyjno - gospodarczym. Natomiast pani Mirosława 35 lat pracuje w Centrum Rehabilitacji. Wcześniej przez niecałe trzy lata zatrudniona była w szkole w Drobninie i POM w Lesznie. W Centrum najpierw była sekretarką, a od 1995 r. zajmuje stanowisko starszego inspektora ds. kadrowych.
Obie panie odebrały gratulacje od dyrekcji Centrum i współpracowników. Były życzenia, kwiaty i słodki poczęstunek.