Rozpoczęcie roku szkolnego

W szkole w Górznie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. W poniedziałek, 4 września do placówki przyszli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Dyrektorka Iwona Stiller serdecznie wszystkich przywitała, szczególnie uczniów, którzy w Górznie rozpoczynają naukę po raz pierwszy. Obiecała, że szkoła będzie dla każdego dziecka miejscem intelektualnej przygody, zdobywania wiedzy oraz odnajdywania samego siebie w nowych okolicznościach. Będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Nowy rok szkolny z radością rozpoczęto.