Odwiedziny pacjentów

Na odwiedziny do pacjentów zapraszamy codziennie po zabiegach, czyli po godz. 15.00 do godz. 17.00 na terenie parku. Prosimy nie wchodzić do budynku.

Na terenie budynku do jednego pacjenta całkowicie niepełnosprawnego może wejść tylko jeden odwiedzający. Służy to komfortowi pozostałych pacjentów.

Pacjenci opuszczający teren ośrodka proszeni są o wpisanie się do zeszytu znajdującego się u portiera.

Wpis ten jest niezbędny ze względów przeciwpożarowych tzn. że w każdej chwili musimy wiedzieć ile osób podlega ewakuacji z budynku.

Takie wypisywanie się jest możliwe tylko miedzy godz. 15.00, a 17.00 i prosimy, żeby służyło wyłącznie poprawie zdrowia. Może to być spacer z kijkami ale już nie wyjazd samochodem.