Grupy uprzywilejowane

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów - pobierz

W przypadku, gdy pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, prosimy o składanie dokumentacji wraz z ww. orzeczeniem.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zagadnieniami uprawnień  z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom oraz weteranom-funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSW - Wydział Polityki Zdrowotnej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.zoz.msw.gov.pl/dz/aktualnosci/1799,dok.html

W Centrum Rehabilitacji w Górznie funkcję pełnomocnika ds. weteranów pełni:

Pawłowska Diana, tel. kontaktowy: 65 536 12 27

Pliki do pobrania: