Misja i Polityka Centrum

Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu rehabilitacji w życzliwej, przyjaznej atmosferze oraz budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania. Filar naszej działalności stanowi doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel medyczno – terapeutyczny oraz administracyjno – techniczny. Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i kompetencji.

Misja Centrum:

Leczymy nie chorobę, lecz chorego człowieka

I otaczamy go taką opieką

Jaką sami chcielibyśmy być otoczeni.

Cel, który sobie wytyczyliśmy, osiągniemy poprzez:

 1. Otoczenie wszystkich pacjentów opieką lekarską, pielęgniarską oraz fizjoterapeutyczną zgodnie z obowiązującymi w Centrum standardami.
 2. Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.
 3. Przestrzeganie i szanowanie praw pacjenta.
 4. Zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie rehabilitacji.
 5. Efektywne wykorzystanie bazy zabiegowej.
 6. Wdrażanie nowoczesnych metod rehabilitacji.
 7. Unowocześnianie  sprzętu medycznego i  rehabilitacyjnego.
 8. Systematyczne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych całego personelu szpitalnego.
 9. Systematyczną modernizację infrastruktury.
 10. Ciągłą poprawę organizacji pracy.
 11. Wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności.
 12. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy.
 13. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 14. Jednoczenie pracowników i wzmacnianie ich identyfikacji z Centrum.
 15. Dbanie o dobry wizerunek Centrum. 

Miary stopnia realizacji wytyczonych celów w naszym Centrum to:

 1. Wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 100%.
 2. Monitorowanie satysfakcji pacjentów i pracowników.
 3. Realizacja zamierzonych planów inwestycyjnych.
 4. Realizacja planu szkoleń.
 5. Pozytywne wyniki kontroli przeprowadzanych przez organ założycielski i organy państwowe takie jak:
 6. Narodowy Fundusz Zdrowia, sanepid, straż pożarna, nadzór budowlany, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd skarbowy.
 7. Pozytywna ocena (samokontrola) wdrażanych w Centrum standardów akredytacyjnych
 8. Pozytywna ocena (samokontrola) w zakresie wdrożonego systemu HACCAP
 9. Otrzymanie certyfikatu - akredytacji szpitala.