Instrukcja bezpiecznego przesyłania plików

Do prawidłowego spakowania i zaszyfrowania plików lub folderów można użyć aplikacji 7-zip.

Najnowsza wersja aplikacji 7-zip dostępna jest na stronie  https://www.7-zip.org/

Pobrana aplikacja znajdzie się w folderze Ten komputer -> Pobrane. Należy ją uruchomić i postępować zgodnie z poleceniami instalatora.

 

1.   Pakowanie plików lub folderów:

W celu spakowania plików lub folderów i zabezpieczenia ich hasłem, należy zaznaczyć interesujący nas plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego „7-zip > Dodaj do archiwum” (jeśli opcja nie jest dostępna, należy wybrać „Pokaż więcej opcji”):


 

 

Następnie w polu dotyczącym szyfrowania należy dwukrotnie wpisać wymyślone przez nas hasło, które będzie zabezpieczało archiwum (zalecamy hasło co najmniej 12 znaków oraz metodę szyfrowania AES-256):

 

 

Po kliknięciu OK w tym samym folderze utworzy się spakowany plik w postaci nazwa_pliku.7z

 

2.   Wysyłanie plików:

Zaszyfrowany plik jest gotowy do wysyłki, np. w wiadomości mailowej jako załącznik lub przy pomocy dowolnego systemu umożliwiającego udostępnianie plików.

 

Należy pamiętać, że do rozpakowania przesłanego archiwum potrzebne będzie hasło, które nadaliśmy. Takie hasło również musi zostać dostarczone do odbiorcy pliku, najlepiej innym kanałem, np. w postaci wiadomości SMS.