Inne

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to usprawnianie za pomocą określonych czynności o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych, mających na celu przywrócenie choremu możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.

Terapia zajęciowa jest uzupełnieniem lub kontynuacją ćwiczeń stosowanych w gimnastyce leczniczej. Terapeuta stawia przed chorym zadanie do wykonania, które powoduje wyciszenie, zapomnienie o bólu, a także ma wpływ na ocenę sytuacji, w jakiej postawia pacjenta choroba.  Zadaniem terapii zajęciowej jest również, w miarę możliwości przystosowanie pacjenta do samodzielnego życia.

Wskazania:

 • choroby reumatyczne
 • niedowład połowiczy
 • niedowład spastyczny
 • zaburzenia układu krążenia
 • schorzenia układu oddechowego

Sala doświadczenia świata

Sala Doświadczenia Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

Celem ćwiczeń w sali tej jest przede wszystkim wyciszenie negatywnych emocji, relaksacja, zmniejszenie spastyki oraz rozluźnienie mięśni.

Inhalacje

Inhalacje to zabiegi lecznicze polegające na bezpośrednim wprowadzeniu do układu oddechowego rozmaitych leków, dzięki czemu wywierają one miejscowe działanie lecznicze i to na dużej powierzchni.
W szpitalu funkcjonuje nowocześnie wyposażona inhalatornia dla pacjentów z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych.

Wskazania:

 • astma oskrzelowa
 • mukowiscydoza
 • przewlekłe zapalenie ostrzeli
 • rozedma płuc
 • zapalenie płuc
 • nadciśnienie tętnicze płuc